โรงเรียนบ้านตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่าน

 

ปรับปรุงข้อมูล 30/03/2566
[262/4105]
วันปรับปรุง

PP1 Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.07]