โรงเรียนบ้านตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ [1033305039]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 03/11/2564
[189/6763]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]