โรงเรียนบ้านตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ [1033305039]
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 30/03/2566
[936/10594]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]