โรงเรียนบ้านตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ [1033305039]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่าน



ปรับปรุงข้อมูล 16/02/2564
[11/2801]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]